Fotografije

7. Božični koncert

Božični koncert Zbora sv. Nikolaja se je tradicionalno odvijal 25. decembra 2004 v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji in je bil že sedmi po vrsti. Na koncertu je sodeloval tudi Nikolajev otroški zbor in organist Primož Malavašič. Preproste slovenske božične pesmi o Detetu, ki se je rodilo v jaslih, in pastircih, ki so bili priča dogodku, so polnile srca poslušalcem v prepolni cerkvi in prinašale vedro misel o miru in čisti ljubezni. Poseben pečat je koncertu dodala izvrstna scena v ozadju.Izvedeni gregorijanski korali z odlično scensko postavitvijo so navdušili ob začetku koncerta. Improvizacija s prelivanjem glasov, alikvotnimi toni in dodanimi otroškimi glasovi je na poslušalcih pustila poseben pečat. Otroško božično pesem najmlajših je spremljala violina, kitara in bas, in njihovo čisto petje ter angelska podoba sta orosila marsikatero oko. Sledil je še sklop božičnih pesmi ob spremljavi orgel, ki jih je izvrstno odigral priznani slovenski organist Primož Malavašič. Navdušeno občinstvo je vse nagrajevalo z dolgimi aplavzi. Ob koncu je v vsej svoji lepoti zasijala najbolj znana božična pesem Sveta noč.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org