Fotogalerija seminarja

Fotogalerija koncerta v Litiji

Fotogalerija koncerta v Mariboru

Video utrinek

Spletna stran dirigenta

Seminar gospela in spirituala z dirigentom Andrejem J. Thomasom iz ZDA


Foto: Gregor Požun


Foto: Gregor Požun


Foto: Gregor Požun

Andre J. Thomas, skladatelj, profesor in dirigent ameriškega rodu, je trenutno eden najprepoznavnejših ameriških zborovskih dirigentov. Predava na Državni univerzi v Floridi, na oddelku za zborovsko glasbo. V svojem dolgoletnem udejstvovanju je bil med drugim predsednik Floridske ACDA, vodil je Svetovni mladinski zbor (World Youth Choir), redno predava na zborovskih simpozijih in konferencah (IFCM, ACDA, … ), je dobitnik številnih častnih priznanj in nazivov več ameriških univerz. Vodi delavnice in seminarje po vsem svetu, veliko komponira in prireja spiritual in gospel glasbo za različne zborovske zasedbe.
Je avtor ene najpopularnejših knjig s tematiko spirituala, Way Over in Beulah Lan (Understanding and performing negro spiritual).

Izobraževanje so finančno podprli Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Ambasada Združenih držav Amerike in Občina Litija.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org