Božični koncert
Foto: Gregor Požun
25. 12. 2007

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org