Ni na zalogi.

Sacra religio - zgoščenka

Zbor sv. Nikolaja, ki ga vodi zborovodkinja Helena Fojkar Zupančič, je v začetku novembra 2007, ob svojem 10. jubileju, izdal svojo novo zgoščenko z naslovom Sacra religio. Na zgoščenki je najti bisere iz zakladnice duhovne glasbe slovenskih in tujih avtorjev iz različnih obdobij. Poseben poudarek je na sodobni zborovski stvaritvi.Izbrani skladatelji so zelo cenjeni in aktualni v klasičnem glasbenem prostoru po vsem svetu. Za njihova dela je značilna izvirnost, globoka vpetost sporočila v glasbo in vsebinska bogatost. Posebna pozornost je namenjena sodobnim slovenskim skladateljem (Močnik, Misson, Čopi). Med njihovimi deli imajo posebno težo tri še neizdane skladbe, od tega dve slovenski zborovski noviteti D. Močnika napisani posebej za Zbor sv. Nikolaja.

V priloženi knjižici so objavljena vsa besedila v izvirniku in v slovenskem prevodu. Nekatera od njih so bila v slovenski jezik prevedena posebej za to priložnost.

Projekt je že v pripravah požel mnogo odobravanja in pričakovanj v širšem slovenskem prostoru in ga je podprlo tudi Ministrstvo za kulturo.


Seznam skladb:
Eric Whitacre - Lux aurumque (2000)
Javier Busto - Ave Maria
David N. Childs - Salve Regina
Iacobus Handl - Gallus - Elisabethae vero impletum est tempus
Iacobus Handl - Gallus - Alleuia. In resurrectione tua Christe
Maurice Duruflé - Ubi caritas
Franz Liszt - Pater noster
Sergej V. Rahmaninov - Bogoroditse Djevo, radujsja
Andrej Misson - Ave Maria (1996)
Ambrož Čopi - Bonus est Dominus (2004)
György Deák - Bárdos - Eli! Eli!
Lajos Bárdos - Libera me
Pablo Casals - O vos omnes
Damijan Močnik - Adventus Spiritus Sancti (2006)
Damijan Močnik - Verbum supernum prodiens (1997)
Damijan Močnik - Christus est natus (1999)
Damijan Močnik - Sacra religio (2007)

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org