Koncert ob 10. jubileju Zbora sv. Nikolaja
Foto: Gregor Požun
10. 11. 2007

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org