9. Sušnikovi dnevi

17. in 18. novembra 2006 so na Prevaljah potekali 9. Sušnikovi dnevi. Letošnji so bili posvečeni Antonu Martinu Slomšku. Program je bil sestavljen iz enodnevnega strokovnega posveta z naslovom "Slomšek in glasbena vzgoja mladih", koncerta krstnih izvedb in razstave o delu A. M. Slomška. Sodelovali so priznani strokovnjaki – muzikologi, zgodovinarji, glasbeni pedagogi in teologi. Osem skladateljev je napisalo novitete na besedila A. M. Slomška, in sicer Maksimiljan Feguš, Maks Strmčnik, Nana Forte, Damijan in Janez Močnik, Ivan Florjanc, Tadeja Vulc in Peter Šavli. Na zaključnem koncertu so nastopili MoPZ Vres, ŽePZ Karantanija in ŠMePZ Mohorjan iz Prevalj, Ljubljanski madrigalisti, Valentina Ovnič, Helena Buhvald, Marjan Trček, Renata Mirkac, Godalni kvartet Feguš in Zbor sv. Nikolaja.Zbor sv. Nikolaja je sodeloval v koncertnem večeru s krstnimi izvedbami navonastalih del slovenskih skladateljev. Izvedel je štiri novitete, in sicer Peter Šavli – Kje sem doma, Nana Forte – Kakor kaplja v potok pade, Ivan Florjanc – Vodniku in Damijan Močnik – Sacra religio.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org