70. let župnije Litija

6. maja 2006, na predvečer praznovanje 70. obletnice župnije Litija, je bil v cerkvi sv. Nikolaja v Litiji slovesen koncert. Nastopila sta Zbor sv.
Nikolaja, ki ga vodi Helena Fojkar Zupančič in Nikolajev dekliški zbor, ki
ga vodi Klavdija Zupančič. Zbor sv. Nikolaja je v prvem delu koncerta
predstavil skladbe slovenskih in tujih avtorjev z duhovno vsebino v drugem delu pa priredbe slovenskih ljudskih pesmi. Nikolajev dekliški zbor je prepeval duhovne mladinske pesmi in slovenske ljudske pesmi ob spremljavi klaviatur (Ana Tori), violine (Mirjam Mah), kitare (Matej Zupančič) in kontrabasa (Peter Benko).Na dan praznovanja, 7. maja, je potekala slovesna maša, ki jo je vodil
nadškof Alojz Uran. Ob tej priložnosti se je zahvalil župljanom za veliko
vloženega dela v preteklih letih in blagoslovil opravljena dela pri obnovi
cerkve. Zbor sv. Nikolaja je skupaj z orkestrom in solisti pod dirigentsko roko Helene Fojkar Zupančič izvedel mašo Wolfganga Amadeusa Mozarta – Krönungs Messe.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org