13. Festival slovenske cerkvene glasbe

 

23. in 24. oktobra 2004 se je v Cerkljah na Gorenjskem odvijal 13. Festivalu slovenske cerkvene glasbe. Zbor sv. Nikolaja pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič je bil k sodelovanju povabljen že tretjič. Festival poteka redno na dve leti, nanj pa organizator povabi izbrane slovenske cerkvene zbore, ki izvajajo dela slovenskih skladateljev. Letošnji festival je bil posvečen skladatelju Francu Kimovcu.

Prvi dan so nastopali Cerkljanski pevski zbori in Komorni orkester Sine Nomine. Drugi dan je nastopilo pet zborov iz različnih krajev Slovenije in zamejstva: KZ Emanuel Celje, KZ Adoramus Logatec, MePZ sv. Jernej Opčine, MePZAnton Foerster Ljubljana in Zbor sv. Nikolaja iz Litije. Vsak zbor se je v cerkvi zapel tri pesmi. Zbor sv. Nikolaja je izvedel skladbe Iacobusa Gallusa - Ego flos Campi, Ambroža Čopija - Bonus est Dominus in Damijana Močnika - Verbum supernum prodiens.

Po končanem koncertnem programu je g. Damijan Močnik kot predsednik Cecilijinega društva podelil priznanja cerkvenim glasbenikom jubilantom.

Za zaključek so vsi zbori pod vodstvom g. Damijana Močnika zapeli dve skupni pesmi, in sicer Franceta Kimoveca - S tvojimi perotmi te pokrije Gospod in Andreja Vavkna - Večni Oče, ki sta v cerkvi mogočno zadoneli. Celotno prireditev je posnel radio Ognjišče.



Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org