Koncert protestantskih pesmi ob 500-letnici krsta Primoža Trubarja

 

Slovensko Cecilijino društvo in Župnija Škocjan sta v soboto, 7. junija 2008, v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu pri Turjaku pripravila koncert protestantskih pesmi ob 500-letnici krsta Primoža Trubarja.

Sodelovali so izbrani slovenski pevski zbori in glasbeniki: Komorni moški zbor Davorin Jenko, Ženski komorni pevski zbor Mens Sonora, Mešani pevski zbor Anton Foerster, Zbor sv. Viktorina Ptuj, Slovenski kvintet trobil, Primož Malavašič, Zbor sv. Nikolaja Litija, Pritrkovalci župnije Škocjan in Godba Dobrepolje. Na programu so bile slovenske protestantske pesmi v harmonizacijah Ivana Florjanca in Janeza Močnika ter skladbi Ivana Florjanca in Uroša Kreka.

Primož Trubar, slovenski protestanski duhovnik, prenovitelj, pisatelj in prevajalec se je rodil 9. junija 1508 na Rašici. Šolal se je na Reki, v Salzburgu, pri škofu Bonomu v Trstu in na Dunaju. Leta 1530 je bil posvečen za duhovnika. Služboval je v več slovenskih krajih (Loka pri Zidanem Mostu, Laško, Celje, Ljubljana) in navdušeno ter prepričevalno deloval v smislu verske reformacije. Leta 1547 je moral v izgnanstvo v Nemčijo. Najprej je živel v Nürnbergu, nato pa kot pridigar v Rothenburgu ob Tauberi, kjer je leta 1550 nastalo prvo Trubarjevo delo in prva slovenska knjiga Katekizem. Sočasno z njim je izšla knjižica Abecedarij. Z njima se začenja zgodovina slovenskega slovstva; vse poprej so le redki, osamljeni rokopisi.

Leta 1553 je postal pastor v Kemptenu. Pomembno je leto 1555, ko je sprejel ozirom uvedel latinsko pisavo in vpeljal posebna znamenja za šumnike. Leta 1561 so ga kranjski deželni stanovi poklicali v Ljubljano, a se je še isto leto vrnil nazaj v Urach, kjer je imel župnijo in vodil tudi Ungnadovo tiskarno. Med letoma 1561 in 1565 je bil s krajšim presledkom superintendant v Ljubljani, kjer je uredil protestantsko cerkev in leta 1564 izdal Slovensko cerkovno ordningo. Leta 1565 je bil ponovno izgnan: nekaj časa je župnikoval v Lauffenu na Würtemberškem in nato do smrti v Derendingenu.

Primož Trubar je dokazal, da je naš narod sposoben enakopravno živeti v družbi kulturnih narodov Evrope. Z njim je dobila reformacija tudi narodnostne oblikovalne prvine. Objavil je 22 knjig v slovenščini in 2 v nemščini. Za osnovo slovenskega knjižnega jezika je po novih ugotovitvah izbral ljubljanski mestni govor, po starejših pa domače dolenjsko narečje. Njegov slog je krepak, nazoren, včasih šegav in retoričen.

Umrl je 28. junija 1586 v Derendingenu, danes del Tübingena v Nemčiji.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org